• אשף הזמנות עבודה

  Work Wizard

  ייעול הטיפול בהזמנות עבודה ובדלפק הסיוע, לשיפור היעילות ושביעות רצון הלקוח * האופי התנודתי של עבודה על פי דרישה או של פעילות דלפק הסיוע מקשה על ארגונים לחזות את היקפי הביקוש או לתכנן את העבודה מראש. כל כלי היכול לסייע בניהול התהליך ישפר את פריון דלפק הסיוע ואת השירות ללקוח. אשף הזמנות העבודה של ארכיבס יכול להרחיב את האחריות לניהול הזמנות העבודה ולהטילה על כל אדם בארגון. הוא מייעל את תהליך הזמנות העבודה ותומך גם בנהלים עסקיים קיימים, ומקצר את זמן הטיפול כך ששביעות הרצון של הלקוח גדלה והעלויות קטנות – כל אלה בהדרכה מזערית.

  למידע נוסף
 • מוקד תקלות, דרישות מזדמנות-אחזקת שבר וניהול שנוע עובדים

  Service Desk On Demand Work

  מפשט את תהליכי איתחול , הפקה וניהול של דרישות שירות ופקודות עבודה * מוקד קריאות שירות של ARCHIBUS היא אפליקציה WEB ית שמספקת תהליך בשרות עצמי לפתיחת קריאות שירות הכוללים בין היתר: דרישות תחזוקה שינוע , ניוד , שמירת חדרים וניהול פרויקטים. מודול המוקד ממכן את כל מחזור החיים של קריאת שירות , בעזרת הסכמי שירות (SLA ) יעודיים אשר מאשרים , קובעים עדיפויות , משגרים בקשות וסוגרים קריאות.

  למידע נוסף
 • תחזוקה מונעת

  Preventive Maintenance

  ייעול ומיכון תהליכי התחזוקה המונעת – לתחזוק יוזם של נכסים קריטיים, למזעור זמני השבתה ולצמצום הוצאות תיקונים * לשמירה על נכסים קריטיים במצב מיטבי, נדרשים תהליכי תחזוקה יעילים שיבטיחו יעילות בהקצאת משאבים, באכיפת נהלים ולוחות זמנים, ובניהול ביצועים. יישום התחזוקה המונעת (PM) מבוסס הרשת של ארכיבס מאפשר ניהול יזום של נכסים, תיאום יעיל של לוחות זמנים, מיטוב משאבים, ומעקב אחר מדדי מפתח. יישום התחזוקה המונעת של ארכיבס מפשט ומשפר את תהליכי התחזוקה המונעת, ולכן מסייע במזעור תיקונים יקרים וזמני השבתה, בהארכת מחזור החיים השימושיים של הנכס, ובשיפור התכנון

  למידע נוסף
 • ניהול פעילות מבנים

  Building Operations Management

  מעקב וניהול דרישות מזדמנות ותחזוקה מונעת לשיפור עומסי עבודה והפחתת עלויות תפעול * אם אתם מנהלים את תחזוקת הארגון שלכם בצורה עצמאית או ע"י קבלן חיצוני אתם בכל מקרה נתקלים בבעיות עומסי עבודה מצבור תקלות בשילוב של לחץ להורדת עלויות. מודול תחזוקה של ארכיבס מאפשר לכם לנהל בצורה מיטבית ובעלות נמוכה דרישות מזדמנות ותחזוקה מונעת, משפר ביצועים של ספקי שרות פנימיים וחיצוניים, ומפשט תהליכי תקצוב ותחזית. ניהול תחזוקת מבנים הופך את כל הדרישות הנ"ל לברי השגה כדי שתוכל לשלוט על עומסי העבודה במקום שהם ישלטו בך.

  למידע נוסף
 • בניין נקי

  Clean Building

  ייעול תהליך זיהוי וסילוק מפגעים סביבתיים בתוך הבניין, הגוזל זמן רב והכפוף לפיקוח מחמיר * מנהלי מתקנים מצליחים נדרשים לנטר באופן יוזם כל מפגע סביבתי אפשרי בתוך הבניין, החל ממפגעי אסבסט ורדון וכלה בצבעי עופרת ובעובש. מודול הבניין הנקי של ארכיבס מסייע למנהלים אלה בהגנה על בריאותם של דיירי הבניין, במזעור החבות הארגונית, ובמניעת קנסות יקרים או תביעות אפשריות. שלא כגיליונות עבודה אלקטרוניים או כלים חיצוניים אחרים, מודול הבניין הנקי מבוסס הרשת של ארכיבס מספק תהליך גמיש ושיטתי לסיוע בהבטחת איכון, עקיבה וסילוק מהיר ומדויק של כל החומרים המסוכנים – הכול באמצעות כלי חיפוש המתחברים ישירות אל מצגות גרפיות של שטחים ומצאי ציוד. נוסף לכך, יכולתו של היישום לחלוק ולשלב נתוני חומרים מסוכנים עם מערכות ותהליכים אחרים מקטינה במידה רבה את הסבירות של שגיאות ומחדלים, מונעת השבתות מיותרות ומצמצמת את העלות הכוללת של עמידה בדרישות החוק.

  למידע נוסף
 • מודול מוכנות למצבי חרום

  Emergency Preparedness

  לאבטחת המשכיות קיום הארגון וקיצור זמן ההתאוששות במקרה חירום * בכל שנה אסונות מעשי ידי אדם ואסונות טבע גורמים לשיבושים חמורים והפסדים כספיים לארגון. מודול מוכנות למצבי חירום של ארכיבס מאפשר לך להתכונן למצבי חירום אפשריים ולהגיב ביעלות ובמהירות למקרה שאסון קורה. המודול עוזר ומספק גישה מהירה למידע לגבי מתקנים ולתשתיות קריטים ומידע מיקום עובדים כדי לוודא שתהליכי בטיחות להצלת חיים מבוצעים לפי הנוהל, הנכסים מוגנים, ההפרעה למהלך התקין של פעילות החברה מצומצם למינימום. מודול מוכנות למצבי חירום יכול לשמש ככלי מרכזי לשימור ואספקת אינפורמציה מדויקת וקריטית לאלו הזקוקים לה ביותר בזמן של אירוע קריטי.

  למידע נוסף
 • ניהול אנרגיה

  Energy Management

  מעקב וניהול ניצול האנרגיה לבקרת עלויות, הקטנת חתימת פחמן וצמצום סיכונים * ככל שעלויות המשאבים גדלות, הדרישות לצמצום פליטות הפחמן מחמירות והמודעות למאמצי קיימות גוברת, כן גוברת חשיבותו של ניהול יעיל של האנרגיה לארגונים. יישום ניהול האנרגיה של ארכיבס מספק אמצעי נוח לריכוז, הערכה ומיטוב החלטות הנוגעות להוצאות על אנרגיה ומשאבים אחרים כנדרש לצמצום צריכה ועלויות מיותרות. שלא כגיליונות עבודה אלקטרוניים או תוכנת כספים לבדה, יישום ניהול האנרגיה מסייע למשתמשים בהתאמה ובניהול נתוני עלויות רבים מול נתוני תיק מתקן ותשתית בזמן אמת, למעקב אחר הוצאות על אנרגיה בהשוואה לתוכנית העסקית או למדדים אובייקטיביים.

  למידע נוסף
 • ניהול פסולת

  Waste Management

  מעקב וניהול פסולת משלב הייצור ועד לסילוק, למזעור סיכוני בריאות והפרות חוק * ניהול בלתי נאות של פסולת – במיוחד פסולת מסוכנת, כרוך במקרים רבים בסיכון ובהשלכות שליליות אפשריות. הארגון נדרש לא רק להתמודד עם ניירת משפטית מסורבלת אלא גם להימנע משגיאות, תאונות ומחדלים העלולים לגרור פציעה, קנסות ו/או תביעות אפשריות. יישום ניהול הפסולת מבוסס הרשת של ארכיבס מספק גישה יעילה ומשולבת למעקב, ניהול וצמצום פסולת מסוכנת ואחרת. הוא מסייע בעיבוד נוח של זרימת המידע, החל מנקודת הייצור והצבירה, האחסון, המשלוח או הפליטה, וכלה בסילוק הסופי. כמו כן הוא מספק נתונים מבוססים להערכת יעילותן של תוכניות צמצום ומחזור הפסולת, המסייעות בהקטנת חתימת הפחמן ובהגדלת דירוגי או בתוכניות דומות אחרות. LEED.TM הקיימות בתוכנית

  למידע נוסף
 • ארכיטקטורת פתרון למערכת לניהול משאבים ואחזקה

  Solution architecture

  מבנה מודל לפתרון לתחום האחזקה והמשאבים-למערכת ברמה ארגונית כוללת.

  למידע נוסף