• Geospatial Extensions for ESRI – הרחבות

  קישור נתוני מתקנים ותשתיות עם העוצמה האינטואיטיבית של הטכנולוגיה הגיאוגרפית/ מרחבית לקבלת החלטות מושכלת

  למידע נוסף
 • מהפך עסקי אינטואיטיבי בכוח הטכנולוגיה הגיאוגרפית / מרחבית

  Intuitive Business Transformation

  מקבלי ההחלטות מתמודדים היום עם סביבות תפעול הנעשות מורכבות יותר ויותר והמאופיינות על ידי זמני מחזור דחוסים, שווקים נרחבים, תשתיות ישנות ותזוזות דמוגרפיות. ארגונים רבים ברחבי העולם מכירים במערכות המידע הגיאוגרפי ) GIS ( ככלי חיוני בתחום האינטליגנציה עסקית, המסייע בהתמודדות עם אתגרים חדשים אלה ומאפשר קבלת החלטות טובה יותר. הידע הנרכש ממערכות GIS מאפשר לארגונים לחסוך כסף, זמן ומשאבים. עתה ניתן לנצל את היכולות הגיאוגרפיות רבות העוצמה להצגה ברורה של נתוני נכסים, מתקנים ותשתיות קיימים באמצעות מודול ההרחבות הגיאוגרפיות של ארכיבס ל - ESRI , ולזכות בנקודת מבט רב שכבתית טובה אף יותר על יוזמות ארגוניות קריטיות.

  למידע נוסף