• ניהול שטחים

  Space Management

  ניהול שטחים יעיל להפחתת עלויות ניצול שטחים ואופטימיזציה באמצעות חיובים מדויקים ביותר

  למידע נוסף
 • עובדים ואכלוס

  Personnel & Occupancy

  מיטוב שיעורי האכלוס של שטחים ושיפור יכולת התכנון כהכנה להתרחבות, איחוד או איזון חוזר בעתיד * במקרים רבים אין זה קל להבטיח גישה מידית למידע על עובדים ואכלוס, במיוחד אם מדובר בארגון החווה שיעורי תחלופה גבוהים או הנמצא בתהליך של התרחבות או איחוד. תוכנת העובדים והאכלוס של ARCHIBUS מספקת למנהלים אמצעים מבוססי רשת לדליית המידע הנדרש להם ממאגר מרכזי, וכן קישור בין נתוני העובדים לבין נתוני מצאי שטחים,שרטוטים, אסטרטגיות תכנון ונתונים אחרים. התוצאה היא שיפור הדיווח על מצבות עובדים ומיקומיהם, על שטחי חדרים ממוצעים, על זמינות חדרים, על השוואות בין שטחים, על שיעורי אכלוס ועל נתונים חיוניים אחרים הנדרשים לניהול יעיל של עלות האכלוס הכוללת של הארגון.

  למידע נוסף
 • ניהול ניודים

  Move Management

  ממכן את כל תהליך השינוע/ניוד/הוספה/ושינוי מעובד בודד עד קבוצות להורדת עלויות והקטנת זמני השבתה והפרעות לאירגון

  למידע נוסף
 • הזמנות מראש

  Reservations

  פישוט התכנון והניהול של שימוש משותף בשטחים, להגדלת היעילות ולמיטוב הניצול

  למידע נוסף
 • זקיפת עלויות והפקת חשבוניות

  Cost Chargeback & Invoicing

  שיפור תהליכי זקיפת עלויות, הפקת חשבוניות ומעקב אחר חשבונות חייבים לצמצום ההוצאות המנהליות

  הגדלת היעילות וצמצום השגיאות בביצוע תהליכי זקיפת עלויות, הפקת חשבוניות ומעקב אחר חשבונות חייבים חיוניים לצמצום העלויות המנהליות הקשורות לניהול נכסים. עתה ניתן, בעזרת מודול זקיפת העלויות והפקת החשבוניות של ארכיבס, להשיג את שתי המטרות. המנגנונים האוטומטיים (ה"אשפים") המתוחכמים המוצעים בפתרון מבוסס רשת זה מאפשרים למנהלי החכרות ותיקי נכסים להפוך את כל החשבונאות הנדל"נית לאוטומטית. אשף התמחור הפנימי מספק למשתמש כלי אינטואיטיבי (Chargeback Wizard) להקצאה גמישה של עלויות למרכזי עלות פנימיים ו/או לדיירים Invoicing/ ) חיצוניים, בעוד שאשף החשבוניות והחייבים מאפשר תהליכי חיוב ותשלום (Receivables Wizard מדויקים ואוטומטיים, לשיפור הנהלת החשבונות

  למידע נוסף