15 סיבות למהפך בארגון-בכל תחום המשאבים


1. היא מקטינה את עלות הבעלות הכוללת (TCO)

2. היא ממזערת הוצאות הון מיותרות

3. היא משפרת את קבלת ההחלטות האסטרטגיות

4. היא ממזערת סיכונים

5. היא ממטבת את רמות השירות

6. היא מגדילה את יעילות התפעול

7. היא מנטרת ומנהלת את הנכסים ביעילות

8. יא מניעה אחריות דיווח

9. היא מייצרת שקיפות

10. היא מאחידה וממכנת תהליכים

11. היא מייצרת במהירות דו"חות מדויקים ואחידים

12.העובדים היא מגדילה את פריון

13. היא מקימה שיתופי פעולה ברחבי הארגון

14. היא מספקת המחשה חזותית של המתקנים והתשתיות

15. היא מגדילה את ערכך בארגון