• AFI-אפריקה ישראל אירופה-פרויקט ניהול אחזקת קניונים (מולים) ברומניה

    חברת אלסופטק כקבלן ראשי בשיתוף עם חברת ASC רומניה העלו לאויר פתרון ניהולי למרכז תמיכה המשרת 3 קניונים ברומניה, כאשר מערכת ניהול האחזקה המונעת ואחזקת שבר של חברת ARCHIBUS יחד עם יישום שנכתב על ידי ASC רומניה (מרכז פתרונות של ARCHIBUS ברומניה) משמשים ככלי לניהול הנ"ל.