• שח"ם מקורות-ביצוע בע"מ

    שח"ם מקורות, הינה חברת בת של חברת מקורות ובאחריותה לתכנן ולייצר את כל המיתקנים שחברת מקורות זקוקה להם, לאספקת מים בכל אתרי ישראל. שלושת תחומי התכנון העיקריים שלה הינם : תכנון חשמל, תכנון מכאני ותכנון תהליכי. חברת אלסופטק הקימה ופיתחה יכולות לניהול מערך השרטוטים ושליטה בתהליך התכנון וזה בהתבסס על תוכנת הוולט מתוצרת חברת Autodesk.